ANKARA SOSYAL GİRİŞİM HARİTASI

Ankara Sosyal Girişimcilik Haritası sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemindeki aktörlerin bilinirliğinin artması ve aralarındaki etkileşimin güçlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Haritayı inceleyerek sosyal girişimler ve bu alanda hizmet veren çeşitli kurumlar ile ilgili bilgi edinebilir, bu onlarla iletişime geçebilirsiniz. Siz de bir sosyal girişimci iseniz, girişiminiz ile ilgili bilgileri haritaya girerek kendinizi tanıtabilirsiniz.

Girişiminizi Kaydedin

 

Girişim Türü:    Çalışma Alanı:

Bulunan Kayıt Sayısı: 23

Girişimin Adı: 3D3 Teknoloji
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Eğitim  
Kurucu/Kurucular:
H.Berk Giray
Tolga Giray

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Kısıtlı imkanlara sahip okulların Eğitim 4.0 teknolojileri ile ilgili altyapı eksiklikleri (özellikle 3D yazıcı ve robotikler), düşük gelir grubundaki öğrencilerin STEM ve STEAM eğitimine yeterli düzeyde erişememesi ve Eğitim 4.0 alanında sertifikalı eğiticilerin sayıca az olması gibi sorunların üstesinden gelinmesinde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması için kurulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Eğitim alanında yerli ve milli 3D yazıcı ve robotiklerin geliştirimesi
● Yerli teknolojiler kullanılarak Maker Atölye kurulumlarının gerçekleştirilmesi

ODTÜ Teknokent Ostim Merkez, Uzayçağı Cad. 1308. Sok. K:1 D:4 Yenimahalle / Ankara
http://www.3d3teknoloji.com     info@3d3teknoloji.com

Girişimin Adı: A.S.B.Ü. Sosyal İnovasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Girişim Türü: Diğer     Çalışma Alanı: Eğitim  
Kurucu/Kurucular:
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme için ortak çalışmaların yürütülebileceği yeterli sayıda platform bulunmamaktadır. Bu durum, yeni sosyal girişimcilerin desteklenmesi ve sosyal inovasyon uygulamalarının geliştirilmesine yönelik desteklerin ve işbirliklerinin yeterli düzeyde oluşturulamamasına neden olmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla kurulan merkez, akademik araştırma odaklı projeler üretmek,uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve sosyal inovasyonun ticarileştirilmesi için çalışmaktadır.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Sosyal inovasyon konusunda farkındalık artırma kampanyaları düzenlenmesi
● Sosyal inovasyon eğitimlerinin düzenlenmesi
● Sosyal inovasyon araştırmaları yürütülmesi
● Toplumsal etki analizleri yapılması (Çeşitli bakanlık ve belediyelerin politikalarına ilişkin)
● Sosyal inovasyonun ticarileştirilmesi amacıyla Sosyokent kurulması
● Kamu kurumları ile sosyal inovasyon konusunda ortak projeler üretilmesi/yürütülmesi
● İnovasyon Yönetimi ve Sosyal İnovasyon odaklı bir tezsiz yüksek lisans programı başlatılması

ASBÜ SİM Hükümet Cd. No:2 Ulus/ANKARA
https://sim.asbu.edu.tr/tr/arastirma-ve-egitim-faaliyetleri     asbusim@asbu.edu.tr

Girişimin Adı: BBOM Ankara
Girişim Türü: Kooperatif     Çalışma Alanı: Eğitim  
Kurucu/Kurucular:
Burcu Uçaray Mangıtlı
Özlem Özen Akpınar
Cemal Ersin
Türkan Kirazcı Alyanak
Ulaş Barış Sarısoy
Sultan Irmak Hortoğlu
Emine Gül Çelebi İlhan

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Başka Bir Okul Mümkün Derneği, mevcut eğitim sisteminin gelişime açık yönlerini tespit etmek, sorunlara çözüm önermek ve sistemli çalışma ile araştırmalara dayanan alternatif bir okul modeli oluşturmak amaçlarıyla yola çıkmıştır. Çocukların sesini duyan, onları dinleyen aileler, eğitimciler ve gönüllülerin bir ara gelmesiyle kurulan BBOM Ankara Eğitim Kooperatifi, Eylül 2015’te ortak akıl ve emekle, demokratik bir eğitim modeli tarifleyen Meraklı Kedi İlkokulu'nu açmıştır.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Başka Bir Okul Mümkün Derneği çatısı altında; öğrenmeyi yaşamdan ayırmayan, çocuğun bireysel özelliklerini temel alan, demokratik katılımla yönetilen, ekolojik dengeye saygılı, kar amacı gütmeyen eğitim faaliyetleri yürütülmesi

İncek Mah. Cumhuriyet Cad. No. 13 06830 İncek, Gölbaşı – ANKARA
http://www.bbomankara.org     meraklikediokulu@gmail.com

Girişimin Adı: Bostan
Girişim Türü: Dernek     Çalışma Alanı: Eğitim   Kent ve Çevre  
Kurucu/Kurucular:
Seyithan Ahmet ATEŞ
Muradiye ATEŞ

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Sosyal inovasyon kavramının, gerekliliğinin ve örneklerinin toplumda yeterince bilinmemesinden yola çıkan Bostan Sosyal İnovasyon Merkezi, bu alanda farkındalık yaratmaya yönelik çeşitli faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Sosyal inovasyona örnek teşkil edebilecek ilham verici projeler geliştirilmesi
● Türkiye'de ve dünyada sosyal inovatif girişimlerin tespit edilmesi, alanlarına göre kategorize edilmesi, farklı açılardan analizlerinin yapılması ve farklı mecralarda paylaşılması
● Kurumsal kapasitelerini geliştirebilmeleri ve sosyal inovatif faaliyetler gerçekleştirebilmeleri için sivil inisiyatiflere, derneklere ve kamu kurumlarına destek sağlanması

Firat Life Style, Şehit Osman Avcı Mah. Malazgirt 1071 Caddesi No:48 D-148, Etimesgut, Ankara, TURKiYE
http://www.sosyalinovasyon.net     seyithan.ates@asbu.edu.tr

Girişimin Adı: DCube
Girişim Türü: Kooperatif     Çalışma Alanı: Kent ve Çevre   Diğer  
Kurucu/Kurucular:
Başak Saral
Berivan Mine Ferhanoğlu
Berna Aşıroğlu
Gülcan Ergün
M. Emin Okutan
Semi Hakim
Shirley Kaston

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
DCube Kooperatifi, tarım, gıda, enerji, tekstil, su, kentleşme ve yaşam alanları başlıkları başta olmak üzere Döngüsel Ekonomi modelinin uygulanması sonucunda verimli ve sürdürülebilir kalkınma politikalarının, öncelikle Türkiye'de olmak üzere tüm dünyada yaygınlaşmasının sağlanması için kurulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Döngüsel ekonomiye hızla dahil olabilecek yüksek potansiyelli girişimlerin ortaya çıkarılması ve bu girişimlere ortak olunması
● Teknolojik, rejeneratif ve sürdürülebilir yöntemlerle değer ve tedarik zincirlerinde kaynak verimliliği yaratılması
● Şirketler, kamu sektörü ve tüketiciler arasında etkileşim sağlanması için uluslararası örneklerine de eklemlenebilen platformlar oluşturulması

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar İstanbul No:76 Kat:13 D.No:1302, 34394 Şişli/İstanbul, Turkey
http://www.d-cube.org     info@d-cube.org

Girişimin Adı: EVREKA
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Kent ve Çevre  
Kurucu/Kurucular:
Umutcan Duman
Mert Necip Barutçu
Mehmet Pancaroğlu
Bayram Berkay Akçora

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Yerleşik hayata geçilmesinden günümüze nüfusta ve satın alma gücündeki artış ve teknolojik gelişmeler nedeniyle dünya genelindeki atık miktarı artmaya devam etmektedir. Bu artış, atıkların sürdürülebilir ve entegre yönetiminin gerekliliği ihtiyacını doğurmaktadır. Evreka atık toplama süreçlerinin çevresel etkilerinin yüksek olması ve yaşanabilir temiz şehirlerin yönetimi konusunda çalışmaların yetersiz olması sorunlarının çözümüne katkı sunmak için çalışmaktadır.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Nesnelerin interneti sektöründe uzmanlaşmış kadrosu ile yazılım ve donanım çözümlerini bir arada sunarak müşterilerine hizmet verme
● Atık toplama sistemlerini iyileştirme amaçlı geliştirdiği atık konteyner doluluk ölçüm sensörleri ve rotalama algoritması ile atık toplama firmaları ve belediyelerle çalışma

Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Halıcı Apartmanı No:33 Çankaya /Ankara
http://www.evreka.co     info@evreka.co

Girişimin Adı: İdeanest
Girişim Türü: Platform/Topluluk     Çalışma Alanı: Diğer  
Kurucu/Kurucular:
TTGV

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
İdeanest kitle fonlama aracı, teknolojiyi toplumsal fayda yaratmak için kullanmak isteyen kişilerin finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları aşmak amacıyla kurulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Teknoloji tabanlı erken aşama ürün/hizmet fikirlerinin desteklenmesi
● Teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirecek faaliyetlerin yürütülmesi
● Teknoloji ve bilimsel konularda yapılan akademik araştırma projelerine destek olunması amaçlarıyla bağış bazlı kitle fonlama yolu ile kaynak geliştirilmesi

Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat:5-6 Bilkent 06800 ANKARA
http://www.ideanest.org     idea@ideanest.org

Girişimin Adı: Innocampus
Girişim Türü: Platform/Topluluk     Çalışma Alanı: Eğitim  
Kurucu/Kurucular:
Innocampus

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
InnoCampus, işbirliğine dayalı inovasyon ve girişimcilik deneyimlerinin aktarılması için bir platforma duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Her yaştan öğrencinin bu deneyimi yaşayabilmesi amacıyla tasarlanmış, kar amacı gütmeyen bir proje olarak bir şehirden diğerine taşınabilen ortak çalışma, ortak öğrenme, ortak yaratma alanlarından ve dijital platformdan oluşmaktadır.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Taşınabilir inovasyon ve girişimcilik platformu ile Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerin gezilmesi ve kurulduğu kampüslerde 1 ay boyunca yoğun ve uygulamaya dönük inovasyon ve girişimcilik eğitimi verilmesi


http://innocampus.org/     info@innocampus.org

Girişimin Adı: İstasyon TEDÜ
Girişim Türü: Diğer     Çalışma Alanı: Eğitim  
Kurucu/Kurucular:
TED Üniversitesi

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
İstasyon TEDÜ Ankara'da sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. TED Üniversitesi’nin yenilikçi bir “şehir üniversitesi” olma vizyonu doğrultusunda kurulan İstasyon TEDÜ üniversite-toplum etkileşiminin güçlendirilmesine destek olmaktadır.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Sosyal girişimler için kuluçka programı
● Sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon alanında kapasite geliştirme destekleri
● Sosyal fayda odaklı aktörlerin bir araya gelebileceği bir etkileşim ve etkinlik alanı sağlanması
● Sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarında farkındalık geliştirilmesi, bilgi üretilmesi ve bilginin yaygınlaştırılması

TED Üniversitesi, Ziya Gökalp Caddesi No.48 Kolej Çankaya ANKARA
https://istasyon.tedu.edu.tr/     istasyon@tedu.edu.tr

Girişimin Adı: Joon
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Göçmenler ve mülteciler   Diğer  
Kurucu/Kurucular:
Duygu Vatan
Azra Süngü

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Joon, ülkemizde göçmenler ve mülteciler başta olmak üzere dezavantajlı grupların refah seviyelerinin düşük olması ve toplumsal ayrışmanın hızlanması gibi sorunların çözümüne katkı sunmak için çalışmaktadır. Bu amaçla, söz konusu grupların üretimine uygun çeşitli tasarımlar yapılmakta ve üretilen ürünler satışa sunulmaktadır.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Mülteciler, ev eksenli çalışan kadınlar, engelliler gibi dezavantajlı grupların üretim süreçlerinin desteklenmesi
● Katma değeri yüksek el sanatları ürünlerinin yapılması ile dezavatajlı grupların gelir etmesinin sağlanması
● Üreticilerinin hikayelerini anlatan ürünler ile dezavantajlı grupların yaşamları hakkında farkındalık oluşturulması

Öveçler Mah. 1335. Sok., No:3/16 Çankaya/Ankara
http://www.joon.world     contact@joon.world

Girişimin Adı: Kuixo
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Diğer  
Kurucu/Kurucular:
Burcu Coşkun Şengül
Doğukan Şengül

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Kuixo Bilişim Teknolojileri, günümüzde bireylerin karşı karşı kaldığı tehlikeler ve buna karşın güvenliklerinin sağlanması için alınan önlemlerin yetersiz olması sorunu üzerinde çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla geliştirdiği Wing - Akıllı Güvenlik Yüzüğü'nün yanı sıra yeni teknoloji ürünlerinin tasarımı için de çalışmaktadır.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Olası bir saldırıya karşı yüzük şeklinde tasarlanmış bir panik butonu olan Wing Akıllı Güvenlik Yüzüğü (Kullanıcılar herhangi bir tehlike anında Wing üzerinde bulunan düğmeye bastığında, Wing mobil uygulaması üzerinden kullanıcının önceden ayarlamış olduğu telefonlara SMS ve/veya bildirim göndererek yakınlarına yardım çağrısında bulunmasını sağlar.)

Bilkent Cyberpark Cyber Plaza B Blok 2. Kat no: 225 Çankaya Ankara
https://www.kuixobilisim.com/     info@kuixo.com

Girişimin Adı: Lavarla
Girişim Türü: Platform/Topluluk     Çalışma Alanı: Kent ve Çevre  
Kurucu/Kurucular:
Serkan İzci
Seren Erciyas

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Lavarla, Ankara’ya yönelik, kültür, sanat, kent yaşamı gibi alanlarda güncel ve doğru veri sağlayan online bir platformun eksikliğinden yola çıkılarak kurulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Web sitesi üzerinden güncel etkinlik duyuruları ve Ankara’ya dair bilgilendirici içerikler yayımlanması
● Ankara Keşif Haritası Pusulası ile Ankaralılara şehrin önemli noktalarının duyurulması ve tanıtılması


http://www.lavarla.com     info@lavarla.com

Girişimin Adı: ODTÜ Tasarım Fabrikası
Girişim Türü: Diğer     Çalışma Alanı: Diğer  
Kurucu/Kurucular:
ODTÜ

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Tasarım Fabrikası ODTÜ'de tasarım, mühendislik, bilişim, sosyal-idari bilimler ve diğer ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların ve öğrencilerin disiplinler arası takımlar oluşturarak, sanayi ile etkileşim ve işbirliği halinde yeni ürünler geliştirmesinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Disiplinlerarası ekiplerin yenilikçi ürün fikirleri ve prototipleri üretebilmesi amacıyla eğitimler ve işbirlikleri geliştirme
● Güncel teknolojinin sunduğu imalat yöntemlerini kullanarak uygulamalı araştırma projeleri yürütme ve geliştirme

Üniversiteler Mh., ODTÜ Kampüsü, 06800 Çankaya/Ankara
http://tf.metu.edu.tr/    

Girişimin Adı: OTSİMO
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Eğitim   Engelliler  
Kurucu/Kurucular:
Zafer Elcik
Sercan Değirmenci

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Otizmli çocukların büyük bir kısmı, özel eğitim ihtiyacının devlet tarafından sınırlı olarak karşılanması ve özel sektör tarafından sunulan tamamlayıcı hizmetlerin pahalı olması nedeniyle kaliteli eğitim olanaklarına erişememektedir. Bu sorundan yola çıkan Otsimo, otizmli çocukların hak ettikleri eğitimi alabilmesi için teknoloji tabanlı faaliyetler geliştirmektedir.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Otsimo Uygulaması ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara eğitsel oyun ve materyaller sunularak eğitim ihtiyaçlarına katkı sağlanması

Üniversiteler Mah. İhsen Doğramacı Bul. No:13 Kuluçka Binası ODTÜ Teknokent/Çankaya Ankara
http://otsimo.com     info@otsimo.com

Girişimin Adı: Robotel
Girişim Türü: Dernek     Çalışma Alanı: Engelliler  
Kurucu/Kurucular:
Zeynep Karagöz
Serdar Okumuş
H.Hakan Pakten

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Türkiye’de parmak ve el deformasyonu yaşayan, başta çocuklar olmak üzere birçok kişi ihtiyaç duyduğu proteze ulaşamamakta ve/veya protez kullanamamaktadır. Teknolojiyi sosyal faydaya çeviren Robotel Türkiye, çocukların ve gençlerin kişiye özel ölçü ve niteliklerde, 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve fonksiyonel robot el uygulamaları ile hayata katılabilmeleri için kurulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Türkiye’nin dört bir yanından gelen başvurular doğrultusunda Robotel gönüllüleri tarafından 3D yazıcılar ile mekanik eller yapılması
● Robotelin uyumu ve çalışırlığı kontrol edilip eğer bir değişiklik veya iyileştirme gerekiyorsa tasarım sürecine geri dönülerek işlemlerin tekrarlanması
● Eğitimler ve aile buluşmaları düzenlenmesi

Cyberpark Cyberplaza B-Blok Kat:5-6 Bilkent 06800 ANKARA (TTGV)
http://www.robotel.org     info@robotel.org

Girişimin Adı: Sen de Anlat
Girişim Türü: Platform/Topluluk     Çalışma Alanı: Toplumsal Cinsiyet  
Kurucu/Kurucular:
Gizem Dikmen

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Sen de Anlat, kamusal alanda cinsel taciz ve cinsel saldırıya maruz kalan veya tanık olanların başlarından geçenleri anlatabilecekleri bir alan yaratmak ve bu olaylara karşı müdahale pratiklerini geliştirmek amacıyla çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de taciz ve cinsel saldırı konusundaki veri eksikliğini gidermeyi ve savunuculuğa katkı sağlamayı da hedeflemektedir.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Kitle kaynak kullanımı (crowdsourcing) yöntemiyle kamusal alanda meydana gelen cinsel taciz ve cinsel saldırı olaylarına ait verileri kaydederek, bu sorunun görünürlüğünü arttırmaya ve savunuculuğu güçlendirmeye katkı sağlamayı hedefleyen bir açık veri platformu hizmeti

TED Üniversitesi, Ziya Gökalp Caddesi No.48 06420, E Blok Kat: 2 Kolej Çankaya ANKARA
https://sendeanlat.harassmap.org     sendeanlat@kadincalismalari.org.tr

Girişimin Adı: Sesli Durak
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Engelliler  
Kurucu/Kurucular:
Onur Kılıç

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Toplu taşıma ve ulaşım alanlarında, engelli bireylerin kullanımına yönelik yeterli düzeyde önlem alınmamaktadır. Bu durum, engelli bireylerin bağımsız seyahat edememelerine neden olarak hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Sesli Durak görme engellilerin, otobüs duraklarında beklerken hangi otobüsün durağa geldiğini öğrenmelerine yardımcı olarak bu sorunun çözümüne katkı sunmaya çalışmaktadır.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Görme engelliler durakta beklerken, bekledikleri otobüsün ne kadar süre sonra orada olacağını ve durağa vardığını sesli olarak bildiren mobil uygulama

Cyberpark, Cyberplaza A Blok No: 203 Bilkent / ANKARA
http://www.seslidurak.co/     info@seslidurak.co

Girişimin Adı: SOGLAB
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Eğitim  
Kurucu/Kurucular:
Göksel Gürsel

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Küresel kalkınma ve sosyal girişimcilik alanlarında çalışan yeterli sayıda girişim bulunmamasından yola çıkan SOGLab; gezegenimizin acil sorunlarını ifade eden Küresel Kalkınma Hedefleri’ni, “birlikte” başarmamızı kolaylaştıran tasarımlar (ürün, hizmet, servis, mekan, sistem) üreten bir sosyal tasarım laboratuvarı olarak kurulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Farklı dezavantajlı toplulukların karşılaştığı eşitsizliklerin azaltılması için toplumsal yatırım programları, sosyal girişim modelleri, öğrenme deneyimleri ve görsel iletişim içerikleri tasarlanması


http://soglab.co/    

Girişimin Adı: T.C. Dışişleri Bakanlığı- AB Başkanlığı
Girişim Türü: Diğer     Çalışma Alanı: Eğitim  
Kurucu/Kurucular:
-

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca AB Başkanlığının temel görevleri arasında;nn• AB ile Türkiye arasındaki ortaklık çalışmalarının ve katılım müzakerelerinin genel koordinasyonunu sağlamak, bu çerçevede ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle gerekli politikaları ve hareket tarzlarım belirlemek, uygulamak ve koordine etmek,n• Birlik Program ve Ajanslarına katılımı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek bulunmaktadır.nnBu kapsamda, AB Başkanlığı 19 No’lu Sosyal Politika ve İstihdam ile 20 No’lu İşletme ve Sanayi Politikası başlıklı Fasılların alt konularından biri olan “sosyal girişimcilik” alanında ilgili AB politikasına ülkemiz tarafından uyum sağlanmasına yönelik çalışmaları koordine etmektedir. Ayrıca, ülkemizin katılım sağlamakta olduğu ve bileşenlerinden biri “Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik” olan İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programının ulusal koordinasyonundan sorumludur. Bu çerçevede, ülkemizin bu bileşenden yararlanmasının artırılması için ülkemizde sosyal girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere katılım sağlamaktadır. AB Başkanlığı Avrupa Komisyonu’nun Sosyal İş Girişimi kapsamında kurulan Sosyal Ekonomi ve Sosyal Girişimler Uzman Grubunda da ülkemizi temsil etmektedir.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:• Sosyal girişimcilik alanında ilgili AB politikasına ülkemiz tarafından uyum sağlanmasına yönelik olarak kamu kurumlarının yaptığı çalışmaları desteklemek ve bu alandaki AB politikalarını aktarmakn• EaSI Programının sosyal girişimcilik alanındaki teklif çağrılarının duyurulması, başvuru yapabilecek kurumların başvuru sürecinde ve projenin uygulanma aşamasında desteklenmesin• EASI Programının Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik” bileşeni kapsamında Avrupa Yatırım Fonu nezdinde ülkemizden aracı finansal kuruluşlar belirlenmesi için çalışmalar yürütülmesi ve finansal araçların ülkemizde duyurulmasın• Sosyal girişimcilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve akademi ile birlikte çalışmalar yürütülmesi ve bu birimlerin AB Fonlarından yararlanmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi

Avrupa Birliği Başkanlığı Mustafa Kemal Mah.2082 Cad. No:5 06530 Çankaya / ANKARA
www.ab.gov.tr     stib@ab.gov.tr

Girişimin Adı: Teyit
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Diğer  
Kurucu/Kurucular:
Mehmet Atakan Foça

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Teyit.org internette dolaşıma giren bir çok yanlış bilgi olması, bu bilgilerin doğru kabul edilip buna göre hareket edilmesi ve bilgilerin doğruluğunun kontrol edilebileceği güvenilebilir kaynakların olmaması sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● İnternette yayılan bilgilerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu konusunda kullanıcılara bilgi sunan bir web platformu hizmeti

Koç Kuleleri A Blok Kat:3, Daire 9, Kapı No:2 Söğütözü/ Ankara
http://teyit.org     info@teyit.org

Girişimin Adı: tiyatro.co
Girişim Türü: Diğer     Çalışma Alanı: Kent ve Çevre  
Kurucu/Kurucular:
Taha Altınkaya

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Tiyatro.co, sahne ile insan arasındaki uçurumu daraltmak ve eleştiri kültürünü geliştirmek amaçlarıyla kurulmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda Ankara'da temsil edilen tiyatro oyunların listelenmesi, puanlanması ve eleştiriye açılması için çalışmaktadır.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Ankara’da sahnelenen oyunların listelenmesi, oylamaya sunulması ve eleştirilerin toplanması
● “Meydan” adlı harita sayesinde Ankara’da yer alan aktif sahnelerin tek bir sayfada tiyatroseverlerle buluşturulması

Ted Üniversitesi. İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi. E Blok 2.Kat Kolej/Ankara
http://tiyatro.co     bilgi@tiyatro.co

Girişimin Adı: Usturlab Eğitim
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Eğitim  
Kurucu/Kurucular:
Sümeyye Ceylan, Zeynep Handan Aydoğan

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Çocuk ve gençlerin nitelikli bilim, sanat teknoloji eğitimlerine ücretsiz erişimini sağlamak, ülkemizde yaparak yaşayarak öğrenme metodolojisinin eğitim alanının bütün paydaşları arasında yerleşmesini sağlamak, bu amaçla gerekli eğitimleri, mekanları ve ürünleri tasarlamak.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:Orman Kaşifleri, Ali Kuşçu Uzay Evi, Modern Bilimin Öncüleri, Anadolu Bilim Şenlikleri gibi büyük projelerin yanı sıra 110 bin çocuk ve gence nitelikli bilim, sanat, felsefe eğitimleri ulaştırdık. Ekosistem, Kawkaba, Tabiatın İzinde, Hattını Kur, Görev Mars gibi bilim doğa oyunlarımız var ve çeşitli bilimsel maket ve kitlerimiz bulunmaktadır.

Kardelen mah. 2062. sok. Detça 2 Sİtesi No:47 Yeni Mahalle Ankara
www.usturlab.com.tr     sumeyye@usturlab.com.tr

Girişimin Adı: Yaşayan Müze
Girişim Türü: Şirket     Çalışma Alanı: Kent ve Çevre  
Kurucu/Kurucular:
Sema Demir
Harun Demir

Kuruluş Amacını Yansıtan ve Çözüm Sunduğu Sosyal Sorun:
Yaşayan Müze, ülkemizde ve bölgemizde kültürel koruma ve tanıtma alanındaki çalışmaların yeterli düzeyde olmadığını ve Ankara'daki müzelerin bu alanda yürüttüğü çalışmaların sınırlı olduğunu fark ederek bu boşluğu doldurmak amacıyla kurulmuştur.

Neler Yapıyor/ Hangi Ürün ve/veya Hizmetleri Üretiyor:
● Etkileşimli ve bütüncül bir müzecilik anlayışı ile geniş kitlelere hitap eden Yaşayan Müze'nin işletilmesi
● Yayıncılık faaliyetleri ile kültürel değerlerin tanıtılması ve korunması

İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No: 17 Beypazarı
http://www.yasayanmuze.net     thbmuzesi@gmail.com