Sosyal Girişimciliği Öğren & Anla

Sosyal girişimcilik nedir, ne değildir keşfedin.

Sosyal girişim sosyal sorunları; bir hizmet, ürün veya model geliştirerek çözmeyi hedefleyen girişimdir. Sosyal girişimler, sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için gelir ve kâr elde edebilirler, ancak ticari girişimlerden farklı olarak elde ettikleri gelir ve kârı amaçlarını gerçekleştirmek için kullanırlar.  Sosyal girişimlerde, rekabet değil; kalıcı sosyal etki, sürdürülebilirlik ve dayanışma esastır.

Sosyal girişimcilik oldukça yeni bir kavramdır, bu nedenle sosyal sorumluluk, hayırseverlik ya da sivil toplum faaliyetleri ile karıştırılabilmektedir. Bazı işletmeler sosyal girişimci gibi hareket ettikleri halde bu kavramın varlığından haberdar olmama ve benzeri sebeplerden kendilerini bu şekilde tanımlamayabiliyorlar. Belki de sizin işletmeniz de bir sosyal girişimdir. ‘Sosyal girişimci misin?’ testi ile başlayabilirsiniz.