Sosyal Etkini Ölç

Nasıl bir fark yaratıyorum?

Bir sosyal girişimci olarak yarattığın farkın ölçülmesi çok önemli ama kolay değil. Her şeyden önce senin için ve yaşadığın toplum için önemli olan değişim göstergeleri ve kısa ve uzun dönemli başarı hedefleri belirlemelisin. Bunları belirledikten sonra ise ölçme aşaması başlıyor. Hem göstergeleri ne ölçüde gerçekleştirdiğini hem de bunları yaparken kaynaklarını etkin kullanıp kullanamadığını araştırmalısın. Aynı alanda benzer sosyal problemlerin çözümü için çalışan diğer aktörlerin faaliyetlerini etkin şekilde takip etmelisin ki onların faaliyetlerinin yarattığı değişim ile senin faaliyetlerinin yarattığı değişimi birbirinden ayırt edebilesin. Bu şekilde misyonunu yerine getirip getiremediğini daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsin.

Ölçme ve veri toplama için sosyal girişiminin kayıtları, medya, sosyal medya kaynakları, paydaşlarla görüşmeler, anketler gibi birçok yöntem kullanabilirsin. Nereden başlayacağını gösteren rehber kaynaklar burada: